Haldusteenus

Koos koostööpartneriga pakume ka ärihoonetele ja korteriühistutele proffesionaalset ja usaldusliku haldusteenust. Meie poolt pakutud haldur reageerib operatiivselt kõikidele probleemidele ja haldusküsimustele.

Haldusteenus sisaldab:

 • tulude planeerimine ja rendiste kogumine
 • kulude jaotamine
 • hoolduslepingute ja kommunaalteenuste vahendamine koos remondi- ja restaureerimistööde juhtimisega
 • dokumendihaldus
 • Kliendi poolt hoone tehnosüsteemide hooldamiseks sõlmitud lepingute täitmise jälgimine
 • Elamu peaarvestite näitude võtmine
 • Näitude kogumine korteriomanikelt
 • Võlglastega suhtlemine
 • Üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Koosolekute protokollide vormistamine
 • Majanduskava koostamine kooskõlastatult kliendiga

 

Tugiteenusena pakume:

 • Raamatupidamisteenus
 • Tehnohooldus
 • Tehnohooldus
 • Küttesüsteemihooldus
 • Veevarustusehooldus
 • Kanalisatsioonihooldus
 • Ventilatsiooni süsteemihooldus
 • Katlamajade järelvalve- ja tehnohooldus
 • Elektrikäidu korraldamine
 • Hooneautomaatika ja andmeside hooldus
 • ATS ja fonosüsteemide hooldus
 • Avarii-dispetserteenus 24h
 • Ehitusjärelvalve
KÜSI PAKKUMIST SIIT